Příčiny

Příčiny chronického únavového syndromu

Přesná příčina vzniku chronického únavového syndromu nebyla doposud objevena, nicméně na základě zkoumání abnormalit u lidí s únavovým syndromem lze ledasco vyvozovat. Obecně studie ukazují, že se jedná o multi – systémové selhání zahrnující abnormality u imunitního, neuroendokrinního a kardioskulárního systému.

Spouštěč chronického únavového syndromu – Široká škála událostí může způsobit chronickou únavu. Nejčastěji se jedná o tyto spouštěče:

  • Infekce
  • Úraz
  • Psychický nebo mentální stres
  • Styk s toxickými látkami vč. plísní apod.

Ne všichni pacienti jsou schopní identifikovat spouštěcí moment, který jim CFS způsobil. Mnoho pacientů udává, že se jednalo o postupné a dlouholeté změny.

Největší zájem vědců je zaměřen na to, jak dané stresové spouštěcí události, ovlivňují nervovou soustavu a mozek.

Příčiny chronického únavového syndromu – Co únavu / vyčerpání způsobuje?

Disfunkce centrálního nervového systému – Většina pacientů s CFS onemocněla po nějaké stresové události, která způsobila trvalé poškození nervové soustavy.

Poruchy imunity – Nemoc podobnou chřipce uvádí mnoho pacientů jako spouštěč jejich dlouhodobé únavy. Lidé s chronickou únavou vykazují známky poškozené imunity. Konkrétně jde o

  • Poškouzenou mezibuněčnou imunitní reakci
  • NK a T-cell disfunkci (jedná se o dva komponenty imunitního systému bojující s patogeny)
  • TH1/TH2 nerovnováhu

Chronická neléčená infekce

Poškozená reakce těla na stres

Zvýšená aktivita sympatetického nervového systému a potlačení parasympatického nervového systému – Sympatetický nervový systém je zodpovědný za tzv. reakci bojuj nebo uteč, zatímco parasympatetický nervový systém je zodpovědný za uvolnění a regeneraci buněk v těle.

Genetika – Nedávné studie naznačují, že geny v rozvoji únavového syndromu hrají také významnou roli.

2 odpovědi na “Příčiny”

  1. Pingback: Todays User Suggested Website: https://chronickaunava.cz/priciny/

Napsat komentář